Polityka plików Cookie
Dodaj do ulubionych  |  Ustaw startową   Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
 
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
OFERTA  |  O FIRMIE  |  ZARZĄD FIRMY  |  SPALARNIA ODPADÓW  |  DECYZJE
AKTUALNOŚCI  |  KONTAKT
 

O firmie

"RAF-EKOLOGIA" Sp. z o.o. na swojej specjalistycznej instalacji w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w tym także medycznych i weterynaryjnych, z szerokiej listy rodzajowej, na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr R.IV-6618 -23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Lokalizacja w centralnej części Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. powoduje, że obszar jej bezpośredniego oddziaływania nie wykracza poza teren przemysłowy. Automatyczne sterowanie procesem spalania odpadów pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji.

Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejsze- nie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej.

W zakresie oddziaływania na otoczenie "RAF-EKOLOGIA" Sp. z o.o. spełnia wymagania krajowe oraz Unii Europejskiej.

Spółka RAF-EKOLOGIA dysponująca nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą daje gwarancje na działanie zgodne z wymogami prawa ekologicznego.

Zapraszamy do współpracy posiadaczy odpadów.


Masz problem z odpadami - zadzwoń, pomożemy Ci go rozwiązać!
Nasza dewiza: solidnośæ, wiarygodność, profesjonalizm.
  Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla RAF-EKOLOGIA - spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych.
Projekt i wykonanie: Piotr Lidwin

POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI